Čo znamená práca cez agentúru?

Agentúrne zamestnávanie je formou zamestnávania, kedy je pracovník zamestnancom personálnej agentúry, ale pracuje v spoločnostiach, ktoré potrebujú pokryť dočasnú potrebu zamestnancov – je dočasne pridelený do konkrétnej firmy. Ide o pomerne rozšírený spôsob zamestnaneckého pomeru po celom svete. V Českej republike takto pracuje asi 2,5% aktívnej populácie. Po revolúcii začalo byť agentúrne zamestnávanie typické pre študentské brigády. Neskôr sa stalo viac využívané vo výrobných spoločnostiach, kde často kolíše výroba. V súčasnosti pracuje asi 40% agentúrnych zamestnancov na administratívnych pozíciách na recepciách, v call centrách, alebo na kvalifikovaných pozíciách v IT servisných centrách.

 

Aké výhody / nevýhody to zamestnancom môže prinášať?

Podľa platného zákona musia mať agentúrni zamestnanci rovnaké podmienky ako kmeňoví zamestnanci na rovnakej pozícii v danej spoločnosti.

Nemali by poznať žiadny rozdiel. Agentúra, ako zamestnávateľ, odvádza za zamestnanca sociálne a zdravotné poistenie a pracovný pomer u agentúry sa započítava do dôchodku. Agentúrny zamestnanec agentúre nič neplatí, zo mzdy sa mu nič nestrháva a má úplne rovnaký plat, ako kmeňoví zamestnanci na danej pozícii. Za služby agentúry platí spoločnosť, ktorá si ju najíma ako pomoc s náborom a starostlivosťou o zamestnancov.

Agentúrny zamestnanec je tiež viac chránený v prípade ukončenia pracovného pomeru v danej spoločnosti, keďže personálna agentúra mu môže ihneď zabezpečiť nové pracovné miesto.

Pre absolventov alebo nezamestnaných, ktorí nemôžu nájsť prácu do trvalého pracovného pomeru, je to ideálny začiatok.

 

V ČR funguje asi 1.200 pracovných agentúr a mnohé z nich majú dosť pochybné praktiky. Ako sa pozná poctivá agentúra?

V Českej republike funguje Asociácia poskytovateľov personálnych služieb, kde sú združené personálne agentúry bojujúce za poctivý a legálne pracovné trh. APPS tiež vypracovala „Zlaté štandardy HR služieb podľa APPS“ pre výber pracovnej agentúry a to ako pre agentúrne zamestnávanie, tak pre priame vyhľadávanie – recruitment.

Pri výbere personálnej agentúry by ste preto mali byť veľmi opatrní, pretože existuje veľa agentúr, ktoré konajú nelegálne a používajú praktiky, ktoré Vás akurát okrádajú o peniaze.

 

Agentúry práce združené v APPS musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Vlastné platné povolenia na sprostredkovanie MPSV
  • Majú dohodnuté poistenie proti úpadku
  • Agentúrnym zamestnancom platí mzdy a odvody v danom termíne a podľa platnej legislatívy, pracovný pomer a dohodu o dočasnom pridelení dohadujú písomne a pred začatím práce
  • Dodržiavajú porovnateľné podmienky pre agentúrne zamestnancov a klientom predkladajú kalkuláciu v hrubej mzde
  • Nevyužívajú fiktívne cestovne príkazy, nedopúšťa sa tzv. Skrytého prideľovanie, čo znamená, že nenahrádzajú dočasné pridelenie dohodou o vykonaní práce alebo Zmluvou o dielo.