Počas jarných mesiacov v roku 2022 sme preskúmali 163 výrobných a nevýrobných spoločností vo všetkých regiónoch Slovenskej  republiky a porovnali niektoré dimenzie ich personálnej politiky. Zmapovali sme situáciu a atmosféru v spoločnostiach a zistili sme, akým výzvam museli v uplynulom roku najčastejšie čeliť.

Dozviete sa preto o súčasnej situácii a budúcich vyhliadkach v oblasti zamestnanosti, miezd, odmeňovania a benefitov. Ďalej o tom, ako spoločnosti využívajú flexibilné formy práce na riešenie nedostatku zamestnancov a aké sú podľa nich plány a výzvy v oblasti ľudských zdrojov.

Radi sa podelíme o štatistické údaje, ako aj o konkrétne názory a skúsenosti osobností z podnikov a združení podnikov.

Prieskumy poskytujeme len v tlačenej podobe našim súčasným alebo potenciálnym klientom, alebo ich personálnym oddeleniam. Elektronická verzia nie je k dispozícii, a preto ju nie je možné poslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

 


    Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade s Zásadami spracovania osobných údajov