Bratislava 19. septembra 2023 – Mzdy sa kontinuálne zvyšujú vo všetkých regiónoch Slovenska a vo všetkých segmentoch ekonomiky, no naďalej nedostatočne na to, aby ich rast dorovnal výšku inflácie. To znamená pokles reálneho zárobku, čo negatívne ovplyvní výšku našej životnej úrovne a spôsobí nárast fluktuácie i čiastočnú stagnáciu trhu. Čoraz dôležitejšiu úlohu zároveň zohrávajú benefity poskytované zamestnávateľmi, ktoré môžu zavážiť nielen pri rozhodovaní uchádzačov o prijatí pracovnej ponuky, ale stávajú sa aj významným nástrojom na udržanie zamestnancov. Vyplynulo to z unikátneho prieskumu personálnej agentúry Grafton, ktorý zmapoval situáciu na pracovnom trhu v slovenských regiónoch aj finančné ohodnotenie pri stovkách pracovných pozícií v ôsmich kľúčových odvetviach.

Trh práce sa tento rok vyrovnáva nielen s vojnovým konfliktom, ktorý vyvolalo Rusko na Ukrajine, rovnako aj s infláciou, ktorá je naďalej veľmi vysoká, no zároveň s historicky najnižšou mierou nezamestnanosti. Všetky tieto faktory ovplyvňovali tohtoročný vývoj miezd.

Naďalej pretrváva nedostatok pracovnej sily naprieč všetkými segmentmi, čo núti zamestnávateľov mzdy kontinuálne navyšovať. Zvyšovanie však nestačí pokrývať mieru inflácie, takže dôsledkom je pokles reálnej mzdy a nárast fluktuácie. To negatívne ovplyvní výšku životnej úrovne a spôsobí čiastočnú stagnáciu trhu s tovarom a službami. Nie všetky spoločnosti tiež dokážu dlhodobo zvládať zvýšené náklady a odolávať negatívnym trendom na trhu, preto istá časť firiem bude musieť prepustiť menej kľúčových pracovníkov,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group. Sú tu však podľa neho aj dobré správy.

Napríklad na rozdiel od minuloročnej pesimistickej prognózy Národnej banky Slovenska sa výška inflácie v tomto roku už dostala tesne pod dvojciferné čísla. „Pozitívnou informáciou je aj to, že i napriek nestabilnej politickej situácii si Slovensko udržuje svoje postavenie v rámci Európskej únie. Ďalší vývoj však bude vo veľkej miere závisieť od výsledkov septembrových volieb,“ dodáva M. Malo.

 

Inflácia zvýšila záujem o finančné benefity

Ako vyplynulo zo prieskumu personálnej agentúry Grafton, mzdy na Slovensku rástli naprieč všetkými odbormi. Podľa slov odborníka sa však naša krajina vo výške čistej priemernej mesačnej mzdy stále nachádza na chvoste krajín EÚ. Za nami sú už len Grécko, Rumunsko a Bulharsko. Dvojciferná inflácia pritom spôsobila nárast tlaku pracovníkov nielen na zvyšovanie miezd, ale aj na podporu formou benefitov – medzi najžiadanejšie patria bonusy a prémie, 13. a 14. mzda či dovolenka nad rámec zákona.

„V porovnaní s predošlými rokmi sme zaznamenali výrazný posun, v rámci ktorého jednoznačne vedú finančné benefity nad tými nefinančnými. Práve benefity pritom môžu hrať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o prijatí novej pracovnej ponuky a stávajú sa tiež dôležitým nástrojom na udržanie zamestnancov. Mzda síce zostáva najdôležitejšou motiváciou, no jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o zmene zamestnania či zotrvaní na pracovnej pozícii môže byť v dnešnej situácii práve mix poskytovaných benefitov,“ upozorňuje riaditeľ personálnej agentúry Grafton.

 

Nezáujem Slovákov zvyšuje potrebu zahraničnej pracovnej sily

Pre chýbajúcu domácu pracovnú silu sa pozornosť pracovného trhu obracia na zahraničných pracovníkov, a to najmä z krajín mimo EÚ. Slovenskí zamestnávatelia s nimi majú pozitívne skúsenosti, ich väčšiemu náboru však žiaľ bránia zle nastavené pravidlá ekonomickej migrácie a vysoká miera neserióznych poskytovateľov zahraničných zamestnancov.

„Novela týkajúca sa zamestnávania pracovníkov zo zahraničia síce tento proces zjednodušila a zamestnávatelia môžu uplatniť zrýchlený režim v nedostatkových povolaniach ako sú zdravotnícke profesie, IT či kamiónová doprava, slovenskému trhu však chýbajú aj pracovníci z automotive a výroby. Tu je najväčším problémom dlhý vízový proces, slabá konkurencieschopnosť, nízke mzdy a malá atraktivita v porovnaní so západnou Európou,“ vysvetľuje M. Malo a dodáva, že bez podpory štátu bude nábor zahraničných pracovníkov naďalej stagnovať.

 

Aká je situácia na trhu práce v jednotlivých odvetviach ekonomiky?

 

IT A TELEKOMUNIKÁCIE: mzdy v najlepšie platenom odvetví rástli najpomalšie

IT je u nás najlepšie plateným odvetvím – na manažérskych pozíciách sa v tomto sektore v Bratislave zarába až 5 000 € mesačne, v ostatných regiónoch je mzda IT manažéra od 3 300 do 4 500 €. Mzdy tu však za posledné obdobie rástli najpomalšie spomedzi všetkých sektorov. Prepúšťanie u IT gigantov zo zámoria sa tejto oblasti u nás zatiaľ nedotklo, no dá sa očakávať, že k nemu u časti zamestnancov dôjde. Ako prvých však budú prepúšťať ľudí pracujúcich na dohodu alebo živnosť. Ak bude tlak vyšší, odíde aj časť pracovníkov na trvalý pracovný pomer, pričom ich práca bude prerozdelená medzi kolegov, prípadne najmú menej skúsených, a tým pádom lacnejších pracovníkov. Šancu tak môžu dostať kandidáti, ktorí nemajú potrebné zručnosti, ale budú ochotní učiť sa nové veci.

 

INŽINIERING A VÝROBA: nedostatok pracovníkov sa prejavuje naprieč celým Slovenskom

V tomto segmente naďalej pretrváva nedostatok voľnej kvalifikovanej i nekvalifikovanej pracovnej sily. Keďže procesy vo výrobe sa čoraz viac automatizujú, zo strany zamestnávateľov sa zvyšuje dopyt najmä po programátoroch, technikoch a inžinieroch. Pri klesajúcej nezamestnanosti sa firmy snažia obsadiť voľné pracovné miesta zahraničnou pracovnou silou – najmä z krajín mimo EÚ, prípadne ukrajinskými kandidátmi, po ktorých je stále vysoký dopyt.

Negatívnym javom je tu pomerne vysoká fluktuácia, a to nielen pri domácich, ale už aj pri zahraničných pracovníkoch. Kandidáti si totiž vyberajú z množstva pracovných ponúk a už pri mzde vyššej o 10 % – 15 % sú ochotní prejsť ku konkurencii. Firmy sú teda nútené valorizovať odmeňovanie celoplošne, nielen na vybraných kľúčových pozíciách.

Zrejme aj z tohto dôvodu nie sú platové rozdiely medzi regiónmi až také priepastné. Napríklad obrábač kovov zarobí rovnako v Bratislave, Trnave, Nitre aj v Banskej Bystrici, a to 1 600 až 1 900 €. V Trenčíne a Žiline je mzda na tejto pozícii od 1 200 do 1 600 €, a najnižšie mzdy sú za rovnakú prácu v Prešove, kde je to mesačne od 1 000 do 1 400 €.

 

NÁKUP A LOGISTIKA:  automatizácia a digitalizácia ovplyvňujú mzdy

Spoločnosti sa aj v tomto roku zameriavajú na pokračujúcu transformáciu spojenú s automatizáciou a digitalizáciou interných procesov. Stúpa tiež dôležitosť pozície nákupcu, ktorý sa stáva strategickou súčasťou organizačnej štruktúry firmy. Medzi ich úlohy totiž patrí vyhľadávanie a výber nových dodávateľov tovarov a služieb, ako aj vyjednávanie s existujúcimi dodávateľskými reťazcami. Na uchádzačov na túto pozíciu nákupcu sú preto kladené vyššie nároky – najmä na jazykové, vyjednávacie a obchodné zručnosti. Mzda strategického nákupcu môže dosahovať až 3 000 €, pričom najvyššie mzdy na tejto pozícii sú prekvapivo mimo Bratislavy – v Trenčíne a Žiline (2 000 až 3 000 €). Najmenej zarobia nákupcovia na východe Slovenska – v Košiciach dosahujú ich mzdy úroveň 1 500 až 2 200 €.

Naďalej pretrváva vysoký dopyt aj po ďalších kvalifikovaných pracovníkoch ako vodič VZV, disponent a pod., a tiež po menej kvalifikovanej pracovnej sile ako picker či skladový pracovník. Preto sa firmy snažia zatraktívniť svoje pracovné ponuky a podmienky rôznymi finančnými aj nefinančnými benefitmi. Zamestnancom ponúkajú školenia, nástupné bonusy, dopravu alebo ubytovanie zadarmo.

 

STAVEBNÍCTVO A REALITY: vysoká fluktuácia aj nové pracovné pozície

Trh práce v stavebníctve aj naďalej brzdí vysoká inflácia a vysoké ceny stavebných materiálov. Napriek tomu je dopyt po všetkých pracovných pozíciách v tomto sektore stále vysoký. Štandardne sú zo strany spoločností žiadaní skúsení projektoví manažéri, ale aj projektanti, prevažne inžinierskych stavieb. Trh práce sa otvára na západ, preto je znalosť anglického jazyka na týchto pozíciách nevyhnutná. Čoraz viac sa projektuje stavebné dielo pomocou BIM (Building information model), čo vytvára úplne novú pozíciu na pracovnom trhu a tou je BIM projektant/BIM modelár. Pri nižších robotníckych pozíciách firmy ponúkajú benefity v podobe dopravy do práce a ubytovania. Veľkou výzvou je vysoká fluktuácia murárov a vyštudovaných stavbárov s výučným listom do zahraničia.

Aj v tomto sektore sú platovo najvyššie hodnotení manažéri – obchodný riaditeľ alebo manažér inžinieringu zarobia napríklad v Bratislave od 3 000 do 5 000 €. Mzda bratislavského architekta je podľa výsledkov aktuálneho prieskumu 1 500 až 2 000 €, čo je menej než mzda projektanta (1 700 – 2 300 €), rozpočtára (1 800 – 2 400 €) alebo  stavbyvedúceho (2 200 – 2 800 €). BIM modelár zarobí v Bratislave od 1 800 do 2 700 €.

 

BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ SLUŽBY:  optimalizácia, znižovanie nákladov a presun pozícií do zahraničia

Firmy navyšujú mzdy naprieč celým segmentom a snažia sa dorovnať infláciu. Aj naďalej pretrváva dopyt po nových zamestnancoch. Žiadaní sú hlavne účtovníci rôznej seniority, pre ktorých sú na trhu viaceré zaujímavé ponuky práce. Kandidáti však nemajú záujem meniť prácu – v tomto segmente preferujú skôr stabilitu a veľa z nich je spokojných u súčasných zamestnávateľov. Rovnako je na trhu nedostatok kandidátov na ďalších pozíciách, ako sú napríklad daňoví poradcovia alebo audítori.

V bankovníctve je menej otvorených pozícií, mnohé z existujúcich sa presúvajú do zahraničia. Dôvody sú rôzne, najčastejšie je to optimalizácia procesov a znižovanie nákladov. Na druhej strane je dostatok pozícií v oblasti kontrolingu, pričom kandidáti sú ochotní v tomto prípade prácu zmeniť. Na popularite naberá hybridný model home office, pričom pracovníci najčastejšie požadujú týždenne minimálne 2 dni práce z domu.

Mzdy v bankovníctve a poisťovníctve sú dnes v rámci Slovenska pomerne vyrovnané – napríklad pracovník obchodnej prepážky zarobí v Bratislave a Trnave 1 100 až 1 300 €, v Trenčíne, Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici je to v priemere len o 100 € menej, teda 1 000 až 1 200 €. Veľmi podobná je situácia aj u likvidátorov poistenia, ktorí vo väčšine krajov zarobia 1 300 až 1 700 €

 

OBCHOD, RETAIL A MARKETING: mzdy rástli, nie však dostatočne – zamestnávatelia ich kompenzujú benefitmi

V oblasti marketingu vystupujú do popredia najmä strategické pozície v budovaní značky, ako je brand manažér alebo produktový špecialista. Pri rozvoji zákazníckej databázy pomáhajú zase najmä pozície obchodných zástupcov a odborných predajcov, ktorých počet z roka na rok rastie. Firmy hľadajú kandidátov, ktorí už majú skúsenosti v danom segmente, menej príležitostí na stredných manažérskych pozíciách dostávajú absolventi. Naopak, v oblasti retailu sa čoraz častejšie stretávame aj s pracovníkmi ukrajinskej národnosti, a to najmä na pozíciách pokladníkov, predavačov či dokladačov tovaru.

Mzdy stúpli aj v tomto segmente, nestačia však pokryť zvýšené výdavky spôsobené infláciou a nárastom energií. Firmy ponúkajú zamestnancom množstvo benefitov, ako sú zamestnanecké zľavy na nákupy, dovolenka navyše, aktivity pre deti a podobne.

Mzda predavača v Bratislave sa pohybuje od 1 000 do 1 500 €, v Trnavskom kraji 1 000 – 1 300 €, Trenčianskom a Žilinskom kraji 1 000 – 1 200 €, v okolí Nitry a Banskej Bystrice je to 1 000 – 1 400 €, v Košickom kraji 950 – 1 200 € a najmenej sú ohodnotení predavači z Prešovského kraja, ktorí majú mzdu v rozmedzí 950 – 1 200 €. Naproti tomu marketingový manažér v Bratislavskom kraji zarobí od 2 200 do 3 500 €, v Trenčíne a Žiline 2 000 – 2 500 €, 2 000 – 3 200 v Trnave a okolí, Nitre a Banskej Bystrici 2 500 – 3 000 €, 2 000 – 3 000 € v Košiciach a v Prešove a okolí je to 1 800 – 2 800 €.

 

ADMINISTRATÍVA, ĽUDSKÉ ZDROJE A PRÁVO: mzdy klesajú smerom na východ krajiny, žiadaní sú špecialisti aj asistenti

V dôsledku inflácie v oblasti ľudských zdrojov zastávajú dnes mzdoví špecialisti v súčasnosti oveľa kľúčovejšiu úlohu. Spoločnosti hľadajú HR Business Partnerov, najmä na podporu mladších manažérov s minimálnymi skúsenosťami. V oblasti práva je situácia pomerne stabilná, ponúk naprieč celým Slovenskom nie je veľa. Nástupné mzdy klesajú smerom na východ krajiny, rozdiel je vidieť hlavne pri špecializovaných a vedúcich pozíciách. V administratíve je ponúk dostatok, je o ne aj vysoký záujem. Ide hlavne o asistentov, recepčných a office manažérov. Zároveň sa ale zvyšujú požiadavky firiem na jazykovú vybavenosť kandidátov, hlavne na anglický jazyk a na základnú znalosť digitálnych procesov.

Na trhu sú z tohto segmentu najžiadanejší kandidáti, ktorí majú skúsenosť s recruitmentom. V oblasti práva motivuje kandidátov k zmene práce vyššie mzdové ohodnotenie, viac otvorení novým ponukám sú kandidáti z oblasti administratívy.

HR manažér s 5 a viac skúsenosťami môže v Bratislavskom kraji očakávať mzdu od 3 200 do  4 500 €, v Trnave a okolí 3 000 – 3 800 €, Trenčíne a Žiline 2 700 – 3 500 €, Nitre 3 500 – 4 200 €, 2 600 – 3 500 €, Košiciach 3 000 – 4 100 € a v Banskej Bystrici a okolí  3 200 – 4 200 €.

Koncipient s max. 3 rokmi skúseností v Bratislave zarobí 1 300 – 1 600 €, rovnako ako v Trnavskom kraji, v okolí Trenčína a Žiliny je to 900 – 1 300 €, Nitre a Banskej Bystrici 900 – 1 400 €, v Prešove 950 – 1 250 € a v Košickom kraji 1 000 – 1 500 €.

 

 

Metodika mzdového prieskumu:

Mzdový prieskum sa uskutočnil v priebehu 3. štvrťroka 2023 v 8 krajoch Slovenskej republiky. Zahŕňa viac ako 300 pracovných pozícií v 8 základných segmentoch pracovného trhu: IT a telekomunikácie, inžiniering a výroba, nákup a logistika, stavebníctvo a reality, bankovníctvo a finančné služby, obchod, retail a marketing, ľudské zdroje, administratíva a právo, zdieľané podnikové služby. Údaje sú uvedené ako obvyklá hrubá mesačná mzda v eurách, vrátane variabilných zložiek ako je napríklad 13. mzda, avšak bez ročných bonusov manažérov či príplatkov za nadčasy. Prezentované mzdy absolventov sú základné a bez pohyblivých zložiek.