Gi Group je jedna z najvýznamnejších celosvetových spoločností, ktorá poskytuje služby zamerané na rozvoj trhu práce. Pôsobí v oblasti získavania stálych a dočasných zamestnancov, vyhľadávania a výberu, HR poradenstva a vzdelávania, ako aj v oblasti doplnkových služieb.

Vďaka našej aktívnej prítomnosti a strategickým partnerom, sme prítomní vo viac ako 40 krajinách Európy, Afriky, Ázie a Ameriky.

Staffing Industry Analysts (spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a analýzou trhu práce) pokladá Gi Group za jednu z najväčších personálnych agentúr v globálnom meradle.
Gi Group je členom WEC, Medzinárodnej konfederácie pracovných agentúr.

V roku 2015 poskytovala Gi Group služby viac ako 12.000 firmám, s obratom 1,6 milióna Eur.

Poskytujeme služby všetkým druhom klientov. Ako firma so silne rozvinutou profesionalitou na medzinárodnej úrovni, realizujeme komplexné projekty (napr. Site Manged Service, Assessment Center) a to prostredníctvom špecializovaných divízii a oduševnených miestnych i medzinárodných tímov.

Pre viac informácií: www.gigroup.com

Misia

Naša misia

História

Naša história

Výročná správa

Naša výročná správa