Pracovná zmluva je základnou náležitosťou medzi vami a vašim zamestnávateľom, bez ktorej nesmie začať výkon pracovnej činnosti. Slúži na ochranu oboch strán a je v nej jasne stanovené, na čo máte nárok, a čo si naopak môže vymáhať váš nadriadený. Pri podpise je preto dôležité dôkladne si zmluvu prečítať.

Povinným obsahom pracovnej zmluvy sú tieto 4 body:

1. Druh práce a jeho charakteristika

V zmluve musí byť uvedená pozícia i jej charakteristika v podobe činností, ktoré budú bežnou náplňou vašej práce. Podľa najnáročnejšej činnosti z uvedených sa priraďuje stupeň náročnosti práce.

2. Miesto výkonu práce

Podľa vzájomnej dohody medzi vami a zamestnávateľom môže byť stanovené jedno alebo viac miest výkonu práce, pričom najširšie vymedzenie je obcou. (Trenčín, Košice, Lúčky…)

POZOR: miesto nesmie mať širšie určenie ako obcou. (Čiže nie krajom a pod.) Taktiež v zmluve nesmie byť toto miesto neurčité s tým, že ho určí zamestnávateľ.

V prípade viacerých miest výkonu práce treba uviesť aj to, kedy (v ktorých dňoch) budete pracovať na jednotlivých pracoviskách.

Ak ide o prácu v cudzine, zamestnávateľ musí do zmluvy zahrnúť aj:

  • dobu výkonu práce v zahraničí
  • menu vyplácania mzdy (príp. jej časť)
  • iné plnenia spojené s výkonom práce v cudzine (finančné či v naturáliách)
  • podmienky návratu zamestnanca z cudziny

3. Deň nástupu do práce

Pričom najneskôr v deň nástupu pred začatím výkonu práce je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne.

4. Mzdové podmienky, pokiaľ nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Dohodnuté musia byť:

  • základná zložka mzdy (hodinová, mesačná, úkolová, podielová alebo viaczložková)
  • variabilné zložky mzdy (prémie, odmeny, osobné ohodnotenie, príplatky vrát. podmienok ich priznania)

Ak sú podmienky stanovené v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy.

Odsledujte si však aj to, či v prípade pracovného pomeru na dobu určitú máte v zmluve uvedenú dobu trvania tohto pracovného pomeru.

Ak sa mení ktorákoľvek náležitosť pracovnej zmluvy, je možné ju zmeniť iba po vzájomnej dohode a formou vyhotovenia dohody o zmene/doplnení pracovnej zmluvy.

Pracovná zmluva sa vždy vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno písomné vyhotovenie je vám zamestnávateľ povinný vydať. Prevzatie potvrdzujete svojim podpisom.

Bližšie informácie o obsahu pracovnej zmluvy nájdete na stránke Národného Inšpektorátu práce.

 

Čaká vás v blízkej dobe pracovný pohovor? Prečítajte si tiež, s akými diskriminačnými otázkami sa na pohovore môžete stretnúť a ako na ne správne reagovať.

Obzeráte sa aktuálne po novej príležitosti? Kompletnú ponuku pracovných miest nájdete tu.

UŽITOČNÉ TIPY

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠIU MZDU U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠIU MZDU U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ

ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ PRACOVNÁ ZMLUVA?

ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ PRACOVNÁ ZMLUVA?