O čo ide?

Nechce sa Vám z akéhokoľvek dôvodu viesť mzdovú a personálnu agendu? Využite služby Payroll a odovzdajte svoju mzdovú a personálnu agendu do našich rúk. Zaručujeme Vám správnosť spracovaných výstupov a dôvernosť informácií o výške miezd.

Odbory

  • Obsadzujeme všetky pracovné pozície od robotníkov, cez administratívnych pracovníkov až po manažérske posty, a to najmä v týchto odboroch:
  • automobilový priemysel
  • elektronický a elektrotechnický priemysel
  • spotrebný priemysel
  • potravinársky priemysel
  • stavebníctve
  • IT a telekomunikácie
  • ostatné služby

Prínos pre Vás

Zníženie nákladov na mzdovú učtáreň (platy, nájom, výpočtová technika, účtovné programy, archivačné nástroje, administratíva, školenia a ďalšie vzdelávanie mzdových pracovníkov atď).

Odpadne Vám akákoľvek komunikácia a rokovania so štátnymi orgánmi, napr. Úrady práce, správou sociálneho zabezpečenia, zdravotnými poisťovňami, a pod.

Nemusíte sa zaoberať archiváciou všetkých dokumentov a dát v súlade s platnou legislatívou.

Nie je nutné sledovať novelizácia všetkých súvisiacich zákonov a riešiť ich uvedenie do praxe.

Ponúkame prednostné prevedenie Vašich súčasných zamestnancov do našej spoločnosti.

Garantujeme Vám správnosť vedenia agendy

Všetky informácie zachováme v tajnosti, vyhnete sa úniku informácií o odmeňovaní ľudí v rámci Vašej spoločnosti., Všetko je riešené v súlade zo zákonom 101/2000.