COOKIES

Zásady použitia a spracovania cookies

Stránka https://sk.gigroup.com/ (ďalej len „Web“) používa cookies. Cookies sú textové súbory vytvorené serverom a uložené na pevnom disku počítača alebo na akomkoľvek inom zariadení používanom užívateľom na prístup k internetu (smartphone, tablet a pod.), ktoré sú následne znovu prenášané pri ďalších prístupoch užívateľa k Webu.

Cookies umožňujú zhromaždiť informácie o pohybe užívateľa na Webe, napríklad za účelom zaznamenania jazykových preferencií alebo meny vybranej užívateľom na nákup, a ponúknuť im pri následnej návšteve pohodlnejšie použitie Webu.

Cookies môžu byť trvalo uložené v počítači užívateľa a môžu mať rôznu dĺžku trvania (tzv. trvalé cookies), ale môžu byť taktiež vymazané súčasne s ukončením prehliadača alebo mať obmedzené trvanie (tzv. dočasné cookies).

Cookies môžu byť inštalované z navštíveného Webu (tzv. cookies prvej strany) alebo môžu byť inštalované z iných webových stránok (tzv. cookies tretej strany).

Web používa cookies prvej strany, cookies tretej strany a ďalšie podobné technológie, ako je podrobnejšie popísané nižšie.
Navigačné cookies

Web používa cookies, ktoré zaručujú účinnú navigáciu a používanie Webu, rovnako ako funkčné cookies, ktoré používateľom umožňujú využívať personalizáciu ponúkanú Webom, ako je automatické zadanie hesla pre prístup k vyhradeným oblastiam Webu a rozpoznanie navigačného jazyka alebo iné predvoľby zvolené počas predchádzajúcich návštev.

Analytické cookies

Web používa cookies služby Google Analytics na zhromažďovanie informácií v súhrnnej podobe o počte užívateľov, ktorí navštívia Web, a o spôsobe jeho používania, a to za účelom vytvorenia všeobecnej štatistiky o službe a používaní internetových stránok, bez možnosti sledovania totožnosti jednotlivých užívateľov. Nastavenie služby Google Analytics umožňuje zdieľanie údajov so spoločnosťou Google za účelom využitia nasledujúcich služieb: i) „Benchmarking“ (porovnávanie), presnejšie účasť na zbere anonymných dát, ktoré uľahčujú pochopenie stavu dát; ii) „Technical assistance“ (technická pomoc), aby spoločnosť Google mohla poskytnúť pomoc, a iii) „Account experts“ (odborníci cez správu účtov), aby mohli marketingoví odborníci spoločnosti Google poskytovať návrhy na zlepšenie konfigurácie a analýzy.

Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete na stránke poskytovateľa tu.

Prostredníctvom preddefinovaných nastavení používajú analytické cookies celú IP adresu používateľov webových stránok, aby priebežne poskytovali všeobecné geografické dáta.

Cookies služby Google Analytics môžu byť deaktivované stiahnutím zvláštneho pluginu prehliadača, ktorý si môžete stiahnuť tu.

 

Sociálne cookies

Web používa cookies tretej strany, ktoré používateľom umožňujú komunikovať so sociálnymi sieťami (Facebook, Twitter, You Tube atď.) a najmä zdieľať obsah Webu prostredníctvom vyššie uvedených sociálnych sietí.

Profilujúce cookies

Web nepoužíva profilujúce cookies, s ktorými je možné zaznamenať preferencie oznámené počas každej návštevy a následné vytváranie nástrojov, ktoré umožňujú odosielanie správ zameraných na preferencie a záujmy užívateľa.

Právo na nesúhlas alebo odmietnutie cookies

Cookies sú typicky klasifikované ako „dočasné“ alebo „trvalé“.

„Dočasné“ cookies nezostanú v počítači potom, čo ste opustili Web alebo po ukončení prehliadača.

Web používa „dočasné“ cookies. Zhromaždené súhrnné informácie umožňujú analyzovať traffit Webu. Týmto spôsobom je možné Web zlepšovať úpravami alebo personalizáciou jeho obsahu, a tým uľahčiť jeho používanie.

Web tiež používa „trvalé“ cookies, ktoré zostanú v počítačoch používateľov, aby boli znovu prenesené na Web pri ďalšej návšteve. Tieto cookies umožňujú navigáciu na Webe a personalizáciu jeho funkcií, vedenie záznamu o požadovaných službách a stránkach navštívených pri predošlých návštevách.

„Trvalé“ cookies sú uložené na zariadení užívateľa, spojené s IP adresou zariadenia, po dobu najdlhšie 30 dní. Užívateľ môže „permanentné“ cookies odstrániť aj manuálne.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma cookies prednastaveným spôsobom. Avšak pokiaľ sú preferencie prehliadača nastavené inak, je možné ich odmietnuť alebo ich prijať selektívne (spôsobom zvoleným užívateľom).

Nižšie nájdete postupy, ktoré ponúkajú najznámejšie prehliadače na vyjadrenie nesúhlasu so zaznamenávaním cookies na pevný disk užívateľa tak, aby cookies neboli povolené:

Po tomto nastavení však niektoré funkcionality Webu nemusia správne fungovať.

Informácie o používaní cookies spoločnosťami Facebook, You Tube, Twitter a LinkedIn nájdete na stránkach FacebookGoogleTwitter a LinkedIn.

Ak chcete sledovať zhromažďovanie údajov na účely analýzy vykonávanej službou Google Analytics, môžete navštíviť stránku s pluginom prehliadača pre vypnutie služby Google Analytics, alebo môžete tieto cookies zakázať stiahnutím zvláštneho pluginu v prehliadači, ktorý používate.

Údaje zhromaždené pomocou cookies sú spracovávané spoločnosťou Gi Group Slovakia S.r.o.

Tieto údaje môžu využiť aj spoločnosti, ktoré sme posúdili ako dôveryhodné a ktoré spĺňajú požiadavky technickej a administratívnej povahy. Tieto spoločnosti s nami priamo spolupracujú a sú v pozícii spracovateľa.

Informácie zhromaždené pomocou cookies služby Google nebudú prevedené mimo Európskej únie. Údaje zhromaždené pomocou cookies nebudú distribuované.