Personalisti či HR pracovníci nesmú požadovať na pohovore odpovede na otázky, ktoré priamo nesúvisia s výkonom práce, uzatvorením zmluvy alebo vzdelaním. V prípade, že na pohovore táto otázka odznie, nie ste na ňu povinný odpovedať.

Aké otázky by na pohovore nemali odznieť?

1. Otázky o rodinnom stave a deťoch
Vášho budúceho zamestnávateľa nemusíte informovať o tom, či ste v manželstve alebo či máte deti. Cieľom tejto otázky je zrejme v konečnom dôsledku len to, či budete schopný pokrývať prípadné nadčasy alebo či je pravdepodobnosť, že budete napríklad často u lekára s dieťaťom a pod.

2. Otázky o tehotenstve
HR pracovník nemá nárok zisťovať či ste, alebo v blízkej dobe plánujete byť tehotná.

3. Otázky o vierovyznaní
Na pohovore by nemala odznieť otázka na vaše vierovyznanie. Je to súkromná vec, ktorá nijako nesúvisí s vašou pracovnou náplňou.

4. Otázka na zdravotný stav a užívanie liekov
O vašom zdravotnom stave by ste mali informovať zamestnávateľa iba v prípade, že daný problém vás priamo obmedzuje pri vykonávaní činnosti, na ktorú ste boli prijatý. V opačnom prípade informácie o zdravotnom stave nemusíte zdieľať so zamestnávateľom. Všetko nevyhnutné sa dozvie z povinnej zdravotnej prehliadky pred vašim nástupom.

5. Otázky ohľadne nesplatených dlhov
Zamestnávateľ nemá právo zisťovať váš súkromný finančný stav a veci s ním spojené.

6. Otázky spojené s politickým presvedčením
Na pohovore nemusíte zdieľať informáciu o tom, či sa politicky angažujete, ste členom nejakej politickej strany alebo aká je vaša osobná politická preferencia.

7. Otázky mierené na vašu sexualitu
Vaša sexuálna orientácia je na pohovore tabu. Nikto túto informáciu nemôže od vás požadovať.

8. Otázka na bezúhonnosť
Na pohovore by nemala odznieť otázka o tom, či ste boli v minulosti trestne stíhaný. Avšak v určitých zamestnaniach môžu od vás požadovať výpis z registra trestov, napr. pri pozíciách v štátnej správe.

9. Otázka na vek či dátum narodenia
Zamestnávateľ nemôže zisťovať váš vek či už priamo alebo podľa dátumu narodenia, aby nedošlo k diskriminácii podľa veku. Dátum narodenia je potrebné udať až pri podpise zmluvy, resp. pri jej zakladaní.

10. Ste fajčiar/pijete alkohol?
Či fajčíte alebo vo voľnom čase konzumujete alkohol nie je informácia, ktorú ste povinný so zamestnávateľom zdieľať. Ak však fajčíte, je vo vašom záujme informovať sa ohľadne možností fajčiarskych prestávok, aby neskôr nedošlo ku konfliktu s nadriadeným či kolegami.

Ako reagovať v prípade, že táto otázka predsa len odznie?

Ak niektorá z vyššie uvedených otázok na pohovore zaznie, odporúčame vám neodpovedať. Môžete zareagovať napríklad takto:

• Nie som stotožnený/á so zdieľaním tejto informácie. Prejdime prosím k ďalšej otázke.
• Nevidím súvislosť medzi touto otázkou a pozíciou, na ktorú sa hlásim a obávam sa, že by mohla ovplyvniť vaše rozhodnutie.
• Bol by som rád/a, ak by sme zostali pri otázkach týkajúcich sa mojej kompetencie na danú pozíciu.

Čaká vás v blízkej dobe pracovný pohovor? Prečítajte si tiež Ako sa pripraviť na pohovor a oboznámte sa s tým, čo musí obsahovať pracovná zmluva, nech vás nič neprekvapí.

Obzeráte sa aktuálne po novej príležitosti? Kompletnú ponuku pracovných miest nájdete tu.