Nielen flexibilné personálne obsadenie je konkurenčným predpokladom.

Klienti sú si tiež vedomí, že svet práce sa mení, a že stále vo väčšej miere si vysoko kvalitní zamestnanci vyberajú výhody flexibilnej práce, podporenej zamestnaneckými výhodami, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi boli k dispozícii len stálym zamestnancom.

V Gi Group je našou úlohou tieto prvky spojiť, aby sme vybudovali úspešný vzťah medzi klientom a kandidátom. V súčasnej dobe klienti hľadajú zamestnancov s rýchlou orientáciou, zaškolením, flexibilným prístupom a praxou, spolu so schopnosťou sa bezproblémovo včleniť do pracovného tímu.

Toto je bod, v ktorom prichádza Gi Group. Úzko spolupracujeme so svojimi klientmi, aby sme neustále ponúkali kvalitnejšie služby a efektivitu, čo prispieva k našej obdivuhodnej histórii v oblasti stability zákazníckeho portfólia a neustáleho rastu.

Máme k dispozícii systém a metódy náboru pre vyhľadávanie dočasných i stálych zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky našich klientov, čo sa týka skúseností, praxe a prístupu k vykonávanej práci.

 

Agentúrne zamestnávanie

Ako funguje agentúrne zamestnávanie? Kontaktujete nás a my Vám privedieme pracovníkmi, ktoré potrebujete. My sa postaráme o vyhľadanie, výber a testovanie vhodných zamestnancov, rovnako ako o zmluvy, spracovanie dochádzky, výpočet miezd, odvody daní a ďalšie administratívne záležitosti.

 

Agentúrne zamestnávanie zahŕňa:

  • Vyhľadanie a pridelenie vybraného pracovníka ku Klientovi na dobu určitú (od jedného dňa do niekoľkých rokov)
  • Sledovanie pracovných zmlúv, výkazov odpracovaných hodín, vedenie personálnej a mzdovej agendy
  • Priebežné dopĺňanie pracovnej sily na danej pozícii podľa potrieb Klienta
  • „Priama linka“ – kontaktná osoba z Gi Group rieši rutinné aj neočakávane záležitosti
  • Pravidelné reportovanie podľa vzájomnej dohody.

 

Záruky spoločnosti Gi Group voči agentúrnym zamestnancom

  • Všetci agentúrni zamestnanci majú riadnu pracovnú zmluvu uzavretú so spoločnosťou Gi Group.
  • Gi Group platí za zamestnanca všetky odvody (dane, sociálne a zdravotné poistenie).
  • Agentúrni zamestnanci dostávajú výplatu k 15. dňu v nasledujúcom mesiaci.
  • Proaktívnym prístupom ku všetkým agentúrnym zamestnancom zvyšuje Gi Group ich spokojnosť a lojalitu a pomáha tým znižovať fluktuáciu a chorobnosť.