Spoločnosť Gi Group si je silne vedomá verejnej a sociálnej roly, ktorú hrá v spoločnosti. Ako nadnárodná personálna agentúra môžeme mať vplyv na vytvorenie nových a lepších pravidiel v oblasti rozvoja trhu a miestnych komunít s využitím našich globálne najlepších postupov.

Činnosť Gi Group je zameraná na budovanie pracovných príležitostí s ohľadom na primerané naplnenie očakávaní a potrieb uchádzačov o zamestnanie.

„V tomto kontexte je základný princíp činnosti Gi Group reprezentovaný silnou orientáciou na firmu a človeka. Naša práca je založená nielen na princípe neznížiteľnej hodnoty danej osoby a na vedomie veľkého významu toho, akú veľkú dôležitosť má práca pre človeka, ale aj na hlbokom rešpekte a úcte voči firme ako základnému nástroju pre rozvoj spoločnosti“.

Naše zásady

csr nase zasady

Misia & Hodnoty

Svojimi službami, Gi Group chce prispieť, ako kľúčový hráč a na globálnej úrovni, k vývoju na trhu práce a zdôrazňovať osobnú aj spoločenskú hodnotu práce.

  Ďalšie informácie >

img-csr-mission-e-valori

Etický Kódex

Etický kódex zodpovedá požiadavkám OSN: „Zahrnúť, podporiť a prijať rad základných hodnôt v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, životného prostredia a boja proti korupcii.

  Ďalšie informácie >

img-csr-codice-etico

Globálny CSR Report

Prvý medzinárodný Gi Group CSR Report približuje vývoj našej stratégie spoločenskej zodpovednosti a našich formálnych a merateľných záväzkov zameraných na uspokojovanie potrieb všetkých zúčastnených strán.

  Ďalšie informácie >