V Gi Group sme si vedomí, aké dôležité je zodpovedne pracovať s každým kandidátom, ktorý sa rozhodne s nami spolupracovať.

Aktívne ponúkame našich kandidátov potenciálnym zamestnávateľom v danej oblasti, pomáhame našim kandidátom vypracovať väčšinu ich detailov v CV a nakoniec starostlivo pracujeme na tom, aby sme kandidáta uistili, že jeho ďalší kariérny krok bude ten správny. Zaoberáme sa mnohými dočasnými a stálymi pracovnými miestami v nasledujúcich oblastiach: marketing, HR a administratíva, IT, financie a účtovníctvo, inžinierstvo, automobilový priemysel, práce v skladoch, a ďalších.
Sme prítomní vo všetkých regiónoch, takže sme schopní pokryť celé územie Slovenskej republiky a tak podporovať našich kandidátov.
Na príležitosti už nemusíte čakať. Pošlite nám váš životopis ešte dnes.

Čo znamená práca cez agentúru?

Agentúrne zamestnávanie je formou zamestnávania, kedy je pracovník zamestnancom personálnej agentúry, ale pracuje v spoločnostiach, ktoré potrebujú pokryť dočasnú potrebu zamestnancov – je dočasne pridelený do konkrétnej firmy. Ide o pomerne rozšírený spôsob zamestnaneckého pomeru po celom svete. Po revolúcii začalo byť agentúrne zamestnávanie typické pre študentské brigády. Neskôr sa stalo viac využívané vo výrobných spoločnostiach, kde často kolíše výroba.

Aké výhody/nevýhody to zamestnancom môže prinášať?

Podľa platného zákona musia mať agentúrni zamestnanci rovnaké podmienky ako kmeňoví zamestnanci na rovnakej pozícii v danej spoločnosti. Nemali by preto pociťovať žiadny rozdiel.
Agentúra, ako zamestnávateľ, odvádza za zamestnanca sociálne a zdravotné poistenie a pracovný pomer u agentúry sa započítava do dôchodku. Agentúrny zamestnanec agentúre nič neplatí, zo mzdy sa mu nič nestrháva a má úplne rovnaký plat, ako kmeňoví zamestnanci na danej pozícii. Za služby agentúry platí spoločnosť, ktorá si ju najíma ako pomoc s náborom a starostlivosťou o zamestnancov.
Agentúrny zamestnanec je tiež viac chránený v prípade ukončenia pracovného pomeru v danej spoločnosti, keďže personálna agentúra mu môže ihneď zabezpečiť nové pracovné miesto.
Pre absolventov alebo nezamestnaných, ktorí nemôžu nájsť prácu do trvalého pracovného pomeru, je to ideálny začiatok.

Ako sa spozná poctivá agentúra?

Sme členom World Employment Confederation a zaviazali sme sa dodržiavať Kódex správania WEC. Tento kódex obsahuje princípy, ktoré by mali etické, kvalitné a profesionálne súkromné služby zamestnanosti uplatňovať pri poskytovaní svojich služieb.

Dodržiavame týchto 10 princípov:

1. Rešpektujeme legislatívu
2. Etické a profesionálne správanie
3. Neúčtujeme poplatky od uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov
4. Transparentnosť pracovných podmienok
5. Rešpektujeme zásady pre bezpečnosť a zdravie pri práci
6. Nediskriminujeme
7. Rešpektujeme právo na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania zamestnancov
8. Rešpektovanie dôvernosti
9. Udržiavanie kvality služieb a spravodlivá hospodárska súťaž
10. Príležitosť na nápravu