Preukaz na vysokozdvižný vozík je bežným nárokom na pracovníkov v oblasti výroby, predovšetkým na pozíciu skladníka. Viacerí zamestnávatelia ponúkajú možnosť absolvovať tento kurz zadarmo s podmienkou nástupu na danú pozíciu.

Čo potrebujete na získanie oprávnenia?

Pre získanie preukazu na VZV musí uchádzač absolvovať písomné testy a praktické skúšky, kde preukáže získanú schopnosť obsluhovať rôzne typy vozíkov. Uchádzač o oprávnenie musí mať aspoň 18 rokov a byť zdravotne spôsobilý. Potrebné je predložiť lekársky posudok, nie starší ako 6 mesiacov.

Kde si môžete urobiť kurz?  

Kurzy na vysokozdvižné vozíky ponúkajú viaceré súkromné spoločnosti (stačí zadať do vyhľadávača: kurz na vzv a vybrať si podľa lokality či ceny), pričom niektoré majú v cene zahrnuté i kondičné jazdy zadarmo. Cena sa pohybuje v priemere od 70 do 200 eur, v závislosti od typu oprávnenia.

Pokiaľ ste evidovaný na úrade práce, môžete kurz absolvovať aj bezplatne ako rekvalifikáciu, prostredníctvom projektu RE-PAS. Musíte si však overiť na úrade práce, na ktorom ste evidovaný či máte na takýto kurz nárok. Na jeho schválenie má úrad 14 dní. Po schválení môžete nastúpiť na kurz, ktorý bude pre vás v tomto prípade bezplatný. Avšak v prípade, že rekvalifikáciu ukončíte predčasne bez vážnych dôvodov, kurz vám nebude preplatený.

Potrebné tlačidlá k rekvalifikácii nájdete tu:

Tlačivo na rekvalifikaciu RE-PAS pre Vysokozdvižné a nízkozdvižné motorové vozíky

Tlačivo na rekvalifikaciu REPAS pre Bratislavský kraj pre Vysokozdvižné a nízkozdvižné motorové vozíky

Ako tlačivá vyplniť?

V časti A vyplníte požiadavku na rekvalifikáciu a čestné vyhlásenie.

Vybraný prevádzkovateľ kurzu vám vyplní časť B – potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie.

Potencionálny zamestnávateľ vyplní časť C – potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru.

 

Obzeráte sa aktuálne po novej príležitosti? Kompletnú ponuku pracovných miest nájdete tu.