Motivačný list je dôležitou súčasťou procesu podávania žiadosti o zamestnanie. Je to spoločne so životopisom prvý dojem, ktorý si o vás potenciálny zamestnávateľ urobí, a môže rozhodnúť o vašich šanciach na získanie zamestnania. Preto pokiaľ ide o zaujímavo ohodnotenú prácu, na ktorú sa hlási množstvo záujemcov, je dobré nájsť si čas na napísanie motivačného listu, ktorý vyzdvihne vaše silné stránky, kvalifikáciu, skúsenosti a motiváciu, a odlíši vás od ostatných kandidátov.

 1. Začnite silným úvodom
  Prvý odsek vášho motivačného listu by mal upútať pozornosť zamestnávateľa a prinútiť ho čítať ďalej. Môžete začať silným vyhlásením, ktoré vyzdvihne váš záujem o danú pozíciu a vašu kvalifikáciu. Napríklad: „Píšem vám, aby som vyjadril svoj záujem o pozíciu [pozícia] v [spoločnosť]. Ako [vaša kvalifikácia] som presvedčený, že moje skúsenosti a zručnosti zo mňa robia vhodného kandidáta, ktorý pomôže vašej spoločnosti rásť.“
 2. Zdôraznite vaše relevantné skúsenosti
  Váš motivačný list by mal byť prispôsobený konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate. Preto je nevyhnutné zdôrazniť vaše relevantné skúsenosti a to, ako súvisia s danou pozíciou. Môžete použiť konkrétne príklady projektov, na ktorých ste pracovali, alebo úspechy, ktoré ste dosiahli na predchádzajúcich pozíciách a ktoré dokazujú vaše zručnosti a schopnosti.
 3. Prezentujte svoje zručnosti a kvalifikáciu
  Okrem vašich skúseností by ste v motivačnom liste mali zdôrazniť tiež svoje zručnosti a kvalifikáciu, vďaka ktorým ste ideálnym kandidátom na danú pozíciu. Môže to zahŕňať vaše vzdelanie, certifikáty, technické zručnosti a mäkké zručnosti. Uistite sa, že zodpovedajú požiadavkám uvedeným v opise pracovného miesta.
 4. Ukážte vaše nadšenie a kompatibilitu s firemnou kultúrou
  Zamestnávatelia chcú zamestnať uchádzačov, ktorí sú nadšení pre prácu a zapadajú do firemnej kultúry. Preto je dôležité ukázať svoje nadšenie pre danú pozíciu a spoločnosť. Môžete to urobiť tak, že si preštudujete hodnoty a poslanie spoločnosti a zahrniete ich do vášho motivačného listu. Okrem toho môžete uviesť všetky konkrétne aspekty pracovného miesta alebo spoločnosti, ktoré vás zaujímajú, a ako sa zhodujú s vašimi kariérnymi cieľmi.
 5. V závere uveďte dôraznú výzvu k akcii
  Posledný odsek motivačného listu by mal obsahovať dôraznú výzvu na akciu. Môže to byť žiadosť o pohovor, následný telefonát alebo akákoľvek iná akcia, ktorá posunie vašu žiadosť vpred. Nezabudnite sa poďakovať zamestnávateľovi za jeho čas a pozornosť a vyjadrite svoje nadšenie z príležitosti pripojiť sa k spoločnosti.
 6. Finálne úpravy
  Pred odoslaním sprievodného listu si ho nezabudnite dôkladne prečítať a upraviť. Skontrolujte, či neobsahuje pravopisné a gramatické chyby, a uistite sa, že jeho tón je profesionálny a stručný. Môže byť užitočné, ak si váš motivačný list prezrie aj priateľ alebo člen rodiny, aby vám poskytol spätnú väzbu a návrhy.

Obzeráte sa aktuálne po novej príležitosti? Kompletnú ponuku pracovných miest nájdete tu.