Motivačný list je dôležitou súčasťou procesu podávania žiadosti o zamestnanie. Je to spoločne so životopisom prvý dojem, ktorý si o vás potenciálny zamestnávateľ urobí, a môže rozhodnúť o vašich šanciach na získanie zamestnania. Preto pokiaľ ide o zaujímavo ohodnotenú prácu, na ktorú sa hlási množstvo záujemcov, je dobré nájsť si čas na napísanie motivačného listu, ktorý vyzdvihne vaše silné stránky, kvalifikáciu, skúsenosti a motiváciu, a odlíši vás od ostatných kandidátov.

 1. Začnite silným úvodom
  Prvý odsek vášho motivačného listu by mal upútať pozornosť zamestnávateľa a prinútiť ho čítať ďalej. Môžete začať silným vyhlásením, ktoré vyzdvihne váš záujem o danú pozíciu a vašu kvalifikáciu. Napríklad: „Píšem vám, aby som vyjadril svoj záujem o pozíciu [pozícia] v [spoločnosť]. Ako [vaša kvalifikácia] som presvedčený, že moje skúsenosti a zručnosti zo mňa robia vhodného kandidáta, ktorý pomôže vašej spoločnosti rásť.“
 2. Zdôraznite vaše relevantné skúsenosti
  Váš motivačný list by mal byť prispôsobený konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate. Preto je nevyhnutné zdôrazniť vaše relevantné skúsenosti a to, ako súvisia s danou pozíciou. Môžete použiť konkrétne príklady projektov, na ktorých ste pracovali, alebo úspechy, ktoré ste dosiahli na predchádzajúcich pozíciách a ktoré dokazujú vaše zručnosti a schopnosti.
 3. Prezentujte svoje zručnosti a kvalifikáciu
  Okrem vašich skúseností by ste v motivačnom liste mali zdôrazniť tiež svoje zručnosti a kvalifikáciu, vďaka ktorým ste ideálnym kandidátom na danú pozíciu. Môže to zahŕňať vaše vzdelanie, certifikáty, technické zručnosti a mäkké zručnosti. Uistite sa, že zodpovedajú požiadavkám uvedeným v opise pracovného miesta.
 4. Ukážte vaše nadšenie a kompatibilitu s firemnou kultúrou
  Zamestnávatelia chcú zamestnať uchádzačov, ktorí sú nadšení pre prácu a zapadajú do firemnej kultúry. Preto je dôležité ukázať svoje nadšenie pre danú pozíciu a spoločnosť. Môžete to urobiť tak, že si preštudujete hodnoty a poslanie spoločnosti a zahrniete ich do vášho motivačného listu. Okrem toho môžete uviesť všetky konkrétne aspekty pracovného miesta alebo spoločnosti, ktoré vás zaujímajú, a ako sa zhodujú s vašimi kariérnymi cieľmi.
 5. V závere uveďte dôraznú výzvu k akcii
  Posledný odsek motivačného listu by mal obsahovať dôraznú výzvu na akciu. Môže to byť žiadosť o pohovor, následný telefonát alebo akákoľvek iná akcia, ktorá posunie vašu žiadosť vpred. Nezabudnite sa poďakovať zamestnávateľovi za jeho čas a pozornosť a vyjadrite svoje nadšenie z príležitosti pripojiť sa k spoločnosti.
 6. Finálne úpravy
  Pred odoslaním sprievodného listu si ho nezabudnite dôkladne prečítať a upraviť. Skontrolujte, či neobsahuje pravopisné a gramatické chyby, a uistite sa, že jeho tón je profesionálny a stručný. Môže byť užitočné, ak si váš motivačný list prezrie aj priateľ alebo člen rodiny, aby vám poskytol spätnú väzbu a návrhy.

Obzeráte sa aktuálne po novej príležitosti? Kompletnú ponuku pracovných miest nájdete tu.

UŽITOČNÉ TIPY

Ako napísať životopis

Ako napísať životopis

Ako napísať motivačný list

Ako napísať motivačný list

Ako sa pripraviť na pohovor

Ako sa pripraviť na pohovor

AKO BYŤ PRE ZAMESTNÁVATEĽOV ATRAKTÍVNY KANDIDÁT AJ VO VYŠŠOM VEKU?

AKO BYŤ PRE ZAMESTNÁVATEĽOV ATRAKTÍVNY KANDIDÁT AJ VO VYŠŠOM VEKU?

AKO PREBIEHA SPROSTREDKOVANIE PRÁCE CEZ PERSONÁLNU AGENTÚRU?

AKO PREBIEHA SPROSTREDKOVANIE PRÁCE CEZ PERSONÁLNU AGENTÚRU?

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠÍ PLAT U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠÍ PLAT U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠIU MZDU U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠIU MZDU U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?

AKO ZÍSKAŤ PREUKAZ NA VZV?

AKO ZÍSKAŤ PREUKAZ NA VZV?

ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ PRACOVNÁ ZMLUVA?

ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ PRACOVNÁ ZMLUVA?

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ

DISKRIMINAČNÉ OTÁZKY NA POHOVORE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS HR PRACOVNÍK NESMIE POŽADOVAŤ