S motivačným listom je to rovnaké ako so životopisom. Vzorov nájdete mnoho, každý je však iný a nie je ľahké si vybrať. Tu nájdete niekoľko rád, ako motivačný list napísať.

Už zo samotného názvu – motivačný list – vyplýva, že by mal obsahovať to, čo je pre uchádzačov o danú prácu motivujúce. Prečo chce pracovať na danej pozícii? Prípadne prečo chce pracovať pre danú spoločnosť? Zároveň tiež, prečo je práve on na danú pozíciu vhodný. Vyjadrenie by však nemalo byť príliš dlhé. Musí personalistu zaujať, nie uspať. Tento typ dokumentu tiež býva označovaný ako sprievodný list. Z jeho názvu vyplýva, že „sprevádza“ váš životopis, a je teda zbytočné uvádzať v ňom informácie, ktoré máte už v CV.

 

Ako zaujať motivačným listom

 1. Oslovenie. Ak sa v pracovnej ponuke nachádza kontaktná osoba, začnite list jej oslovením. Ideálne je „Vážená pani Bartáková“. Nikdy v motivačnom liste svojmu budúcemu zamestnávateľovi netykajte a vyvarujte sa osloveniam typu „Ahoj“.
 2. Dôvod posielania životopisu. Reagujem na pracovnú ponuku Marketingového špecialistu pre spoločnosť Gi Group Slovakia. Informácie o tom, kde a kedy bola pozícia inzerovaná, nie je potrebné uviesť.
 3. Vyjadrenie záujmu. Uveďte, o akú pozíciu v konkrétnej spoločnosti máte záujem a prečo. Zaujíma vás dané odvetvie? Zaujala vás náplň práce? A z akého dôvodu? Poznáte túto firmu a chcete pre ňu pracovať? Vyjadrenie a zdôvodnenie záujmu o pozíciu by malo byť jasné, stručné a výstižné. Napríklad: „Táto ponuka ma veľmi zaujala, pretože sa zaujímam o obchod, mám v tomto odbore bohaté skúsenosti a bavia ma rokovania s klientmi. Mám rád/a dynamické prostredie, kde môžem využiť svoje skvelé komunikačné zručnosti.“ Tieto dve vety vyjadrujú ako záujem, tak i zdôvodnenie.
 4. Už sme zdôvodnili, prečo reagujeme na danú pracovnú ponuku aj čo nás na nej zaujalo. Teraz prichádza na rad vaša motivácia. Nejde len o vyjadrenie vašej motivácie, ale zároveň aj o to, „namotivovať“ prípadného budúceho zamestnávateľa, aby sa s vami chcel stretnúť. Vašu motiváciu najlepšie vyjadríte tým, keď popíšete, čo je pre vás v práci dôležité a je zároveň v súlade s popisom danej pozície. Ak sa zaujímate o pozíciu v nadnárodnej spoločnosti, ktorá hľadá dynamických ľudí, môžete napísať: „Je pre mňa stimulujúce pracovať v nadnárodnom prostredí, pretože sa rád/a učím nové veci, stretávam zaujímavých ľudí a využívam cudzie jazyky.“ Tým dáte najavo, že vám prostredie spoločnosti bude vyhovovať, máte predpoklady začleniť sa do kolektívu a ste aktívna a komunikatívna osobnosť. Poukázaním na súlad medzi uvedenými požiadavkami a vašimi skúsenosťami, schopnosťami a predpokladmi, budete čitateľa vášho listu motivovať k tomu, aby vás pozval na osobný pohovor.
 5. Výzva na prečítanie vášho životopisu. Odkážte čitateľa na dokument v prílohe, v ktorej by sa mal váš profesijný štruktúrovaný životopis nachádzať. Môžete to urobiť napríklad takto: „Ďalšie detaily o mojej doterajšej praxi nájdete v priloženom životopise“ alebo „Všetky relevantné informácie o mojich skúsenostiach a vzdelaní nájdete …“.
 6. Výzva na kontaktovanie. Vyhnite sa vyhláseniam typu „verím, že som pre vás vhodným uchádzačom“ alebo „považujem sa za vhodného kandidáta“. Radšej vyzvite potencionálneho zamestnávateľa k priamemu kontaktu. Napríklad: „Vaše otázky rád/a zodpoviem na osobnom pohovore“ alebo „Neváhajte ma kontaktovať telefonicky, Vaše otázky rád/a zodpoviem“. Na záver sa nezabudnite rozlúčiť celým vašim menom.

Motivačný list by ste nemali posielať ako prílohu, ak to od vás potenciálny zamestnávateľ nežiada. Do prílohy patrí životopis. Ak chcete, aby si motivačný list príjemca prečítal, mal by byť telom e-mailu alebo správy. Tak sa uistíte, že si ho príjemca naozaj prečíta.

Časté chyby

Univerzálny text motivačného listu je jedným z najčastejších a najväčších prehreškov, ktoré vám môžu zavrieť dvere k osobnému stretnutiu a pohovoru. Ďalšími častými chybami sú:

 • Sprievodný list nie je prispôsobený vybranej pozícii.
 • Text je príliš dlhý, nečitateľný a stráca na zaujímavosti.
 • Chýba pasáž o motivácii uchádzača.
 • Príliš frekventovane sa opakujú údaje uvedené v životopise.
 • List je vychvaľovačný a nedôveryhodný.
 • Motivačný list obsahuje pravopisné chyby.

Najlepší prvý dojem za vás spraví ukážkový motivačný list a životopis. Poradíme vám preto tiež, ako napísať životopis, ktorý vás odprezentuje v tom najlepšom svetle.

UŽITOČNÉ TIPY

Ako napísať životopis

Ako napísať životopis

Ako napísať motivačný list

Ako napísať motivačný list

Ako sa pripraviť na pohovor

Ako sa pripraviť na pohovor

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠÍ PLAT U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?

AKO SI VYJEDNAŤ VYŠŠÍ PLAT U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA?