Čo je to CV?

Životopis, čiže CV (Curriculum Vitae), je dokument prehľadne popisujúci vaše dosiahnuté vzdelanie a pracovné skúsenosti. Často je to práve životopis, ktorý je prvým prostriedkom komunikácie medzi uchádzačom a personalistom. Váš životopis je vašou vizitkou, personalistu by mal zaujať a zanechať v ňom ten najlepší dojem o vás. Uistite sa preto, že si na jeho tvorbe dáte naozaj záležať.

Pri hľadaní vhodného vzoru životopisu bezpochyby nájdete veľké množstvo príkladov. Aby bol váš životopis prehľadný a vizuálne atraktívny, môžete použiť napríklad niektorú z voľne dostupných šablón na stránke Canva.com.

Nasledujúce body vám napovedia, aké informácie v ňom určite nesmú chýbať:

Osobné (kontaktné) údaje

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Adresa – napíšte adresu, na ktorej aktuálne bývate
 • E-mail a telefónne číslo (Dôležité – vždy skontrolujte, či je vaše číslo a e-mail napísaný správne)
 • Fotografia – Nie je podmienkou uvádzať v životopise vašu fotografiu, je to však určite výhodou. Dobre si premyslite, akú fotografiu vkladáte. Mala by byť seriózna, profesionálna, najlepšie s bielym pozadím. Vyhnite sa ,,selfie“ formátom z vášho súkromia (večierok, výlet…)

Vzdelanie

 • Začnite poslednou študovanou školou
 • Názov školy a odbor štúdia, a v akom meste sa škola nachádza (napr. Univerzita Pavla Jozefa Šafária v Košiciach, odbor: Psychológia).
 • Uveďte časové rozpätie (najlepšie uvádzať aj s mesiacom začiatku / ukončenia napr. 09/2012 – 06/2016). Ak stále študujete, uveďte dátum predpokladaného ukončenia.

Pracovné skúsenosti

 • Začnite poslednou pracovnou skúsenosťou.
 • Uveďte názov spoločnosti a pozície, ktorú ste zastávali.
 • Opíšte tiež vašu náplň práce na danej pozícii – stručne a relevantne, ideálne v bodoch. V prípade, že ste na pozícii dosiahli významné úspechy, môžete spomenúť aj tie.
 • Uveďte obdobie vášho pôsobenia na danej pozícii: mesiac/rok.

Ďalšie skúsenosti, schopnosti a zručnosti

Nebojte sa vyzdvihnúť vaše schopnosti, ktoré môžete ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi.

Ide najmä o:

 • prax popri štúdiu alebo účasť na zaujímavých projektoch alebo štúdiu v zahraničí,
 • konzultantskú alebo inú nezávislú či dobrovoľnícku činnosť relevantnú k hľadanej pozícii za posledné 3 roky (v prípade významného projektu do 10 rokov),
 • jazyky, ktoré ovládate aspoň na komunikatívnej úrovni (základná znalosť nie je pre prax relevantná) a zároveň uvádzajte úroveň jazykových znalostí (napr. Anglický jazyk – pokročilý),
 • počítačové (PC) znalosti – programy, systémy a softvéry, ktoré ste doteraz využívali v práci aj súkromne, ak je vaša znalosť väčšia než úplne začiatočnícka (vždy uvádzajte názov programu a stupeň úrovne),
 • vodičské oprávnenia – napr. B, preukaz na VZV.

Môžete tiež popísať svoje záujmy a záľuby, ktoré potenciálnemu zamestnávateľovi napovedia niečo o vašej povahe a osobnosti. Neuvádzajte ich však príliš veľa, ale len tie, ktorým sa naozaj venujete, a ktoré vás vystihujú.

Životopis môžete poslať aj k nám do Gi Group, na základe čoho pre vás budeme vedieť nájsť ideálne zamestnanie. V ďalšom článku vám priblížime, ako prebieha sprostredkovanie práce cez personálnu agentúru.

Vaše CV malo úspech a boli ste pozvaný na pohovor? Prečítajte si ako sa správne pripraviť.

 

Obzeráte sa aktuálne po novej príležitosti? Kompletnú ponuku pracovných miest nájdete tu.