Pracovní nabídka

Home /

Nástojár - obrábač na klasických obrábacích strojoch a CNC strojoch

Prihlasujte sa pre nasledujúci profil


Výroba a priemysel

Nástrojár

118-18-43674

Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves


Meno*
Priezvisko*
Telefónne číslo*
Email*
Motivačný list
Napíšte vaše CV
Priložiť CV

.doc, .docx a .pdf formáty sú akceptované (maximálne 2 MB)
Začiarknutím políčka udeľujete spoločnosti Gi Group HR Services Slovakia s.r.o., IČO: 50631080, so sídlom Svätoplukova 30, 821 03 Bratislava, súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania vhodných pracovných ponúk, ktoré zodpovedajú Vašej vybranej pozícii. Kontaktné údaje, životopis, sprievodný list a ďalšie údaje, ktoré nám o sebe oznámite, budeme uchovávať v na to určenej databáze. Akékoľvek pracovné ponuky, ktoré vyhodnotíme ako pre Vás zaujímavé, Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
Aby sme pre Vás zaistili tie najvhodnejšie možné pracovné ponuky na trhu práce, spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami zo skupiny Gi Group na Slovensku, s ktorými na základe udeleného súhlasu zdieľame Vaše osobné údaje za účelom sprostredkovania pracovných príležitostí. Vďaka tomu budete mať možnosť zoznámiť sa s ponukami všetkých spoločností bez nutnosti viacerých rozdielnych registrácií alebo vytvárania viacerých užívateľských účtov.

Skupinu Gi Group na Slovensku aktuálne tvorí vedľa spoločnosti Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. tiež spoločnosť Grafton Slovakia s.r.o., IČO: 46113282, so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava, a spoločnosť Grafton Outsourcing Services s.r.o., IČO: 47657073, so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava. Pokiaľ by sa skupina Gi Group na Slovensku mala v budúcnosti rozrásť o ďalšiu spoločnosť či spoločnosti, vždy Vám s dostatočným predstihom poskytneme všetky potrebné súvisiace informácie prostredníctvom e-mailu.

Spoločnosť Grafton Outsourcing Services s.r.o. sa zaoberá okrem iného aj sprostredkovaním profesijného uplatnenia pre kvalifikovaných špecialistov ako samostatných podnikateľov. Aby sme pre Vás boli schopní nájsť čo možno najvhodnejšie a najzaujímavejšie príležitosti, môžeme Vám na základe udeleného súhlasu zasielať okrem ponúk zamestnania aj ponuky spolupráce tohto typu. Spoločnosť Grafton Outsourcing Services s.r.o. v takýchto prípadoch spracováva Vaše osobné údaje v rovnakom rozsahu, za rovnakými účelmi, na rovnakých právnych základoch, rovnakými spôsobmi a celkovo za rovnakých podmienok ako spoločnosť Gi Group HR Services Slovakia s.r.o., ktoré sú podrobne popísané vyššie v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov – iba s tým rozdielom, že sa spracovanie Vašich osobných údajov netýka sprostredkovania zamestnania, resp. uzavretie pracovnej zmluvy medzi Vami a Vaším novým zamestnávateľom, ale práve sprostredkovanie profesijného uplatnenia pre Vás ako kvalifikovaného špecialistu v pozícii samostatného podnikateľa, resp. uzavretie tomu zodpovedajúcej zmluvy medzi Vami a záujemcom o Vaše služby.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) vystupujú ďalšie spoločnosti zo skupiny Gi Group na Slovensku pri sprostredkovaní zamestnania ako samostatní správcovia. Vzájomné zodpovednosti za plnenie právnych povinností sú medzi všetkými spoločnosťami vymedzené tak, aby uplatnenie a výkon Vašich práv bol veľmi jednoduchý. To znamená, že všetky Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu na spoločnej na to určenej adrese dpo.sk@grafton.sk.
    


Spoločnosti zo skupiny Gi Group na Slovensku sú zároveň súčasťou medzinárodnej skupiny Gi Group sprostredkovávajúcej zamestnanie vo viac ako 40 krajinách v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas na to, aby sme Vás zaradili do spoločnej databázy záujemcov o prácu v zahraničí. Následne Vás budeme informovať o vhodných pracovných ponukách aj za hranicami Slovenskej republiky. Ak sa nedohovoríme s Vami inak, budeme na základe tohto Vášho súhlasu pre Vás sprostredkovávať zamestnanie iba v rámci Európskej únie.

Naše zastúpenie v členských štátoch Európskej únie sa neustále rozširuje. Aktuálny prehľad spoločností, s ktorými môžeme zdieľať Vaše osobné údaje za účelom sprostredkovania zamestnania v zahraničí nájdete na odkaze tu. Spoločnosti vystupujú ako samostatní správcovia za účelom sprostredkovania vhodného zamestnania na základe Vami nastavených kritérií. Všetky Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu na spoločnej na to určenej adrese dpo.sk@grafton.sk.
    


Zhruba raz mesačne Vám zašleme informácie o trhu práce a možnostiach, ako na ňom uspieť, na Váš registrovaný e-mail. Budeme Vás tiež informovať, ak by sme otvorili na nejakej pozícii Program na odporúčanie. Je to možnosť, ako získať finančnú odmenu za to, že odporučíte na hľadanú pozíciu svojho známeho.