Výška minimálnej mzdy v roku 2023 je nasledovná:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 700 eur
  • hodinová minimálna mzda vo výške 4,023 eura.

Predmetné sumy minimálnej mzdy na rok 2023 boli zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z.