DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA AKO STRATÉGIA NA PREKONANIE KRÍZY MODERNEJ VÝROBY

Celosvetová situácia vyvolaná COVID-19, konfliktom na Ukrajine, rastúcou infláciou a nedostatkom surovín núti výrobný priemysel zavádzať nové technológie. V nedávnom prieskume, ktorý sme uskutočnili v Brazílii, Číne, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Spojenom kráľovstve, sme sa pýtali manažérov ľudských zdrojov, riaditeľov závodov a výrobných manažérov na výzvy a príležitosti štvrtej priemyselnej revolúcie.

Kľúčové zistenia:

68 % SPOLOČNOSTÍ UVÁDZA, ŽE MAJÚ PROBLÉM NÁJSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVNÍKOV 84 % SPOLOČNOSTÍ ZAVIEDLO TECHNOLÓGIE INTELIGENTNÝCH TOVÁRNÍ 85 % SPOLOČNOSTÍ VERÍ, ŽE SA ZMENIA PROFESIJNÉ PROFILY

  Celý prieskum vám bude zaslaný e-mailom po vyplnení kontaktného formulára v dolnej časti tejto stránky.

#1 NEDOSTATOK PRACOVNEJ SILY

S novými úlohami a odklonom od fyzickej práce je nedostatok pracovníkov v továrňach jednou z hlavných výziev, ktorým dnes výroba čelí – 66 % spoločností uvádza, že má problém nájsť špecializovaných pracovníkov. Manažéri to pripisujú klesajúcemu počtu ľudí, ktorí chcú pracovať ako robotníci, a nedostatku zručností pri prispôsobovaní sa najnovším technológiám. Podľa 36 % respondentov je hlavnou príčinou tradičná mylná predstava o manuálnej, nízko kvalifikovanej práci. V budúcnosti sa pracovníci budú čoraz viac zameriavať na nastavovanie strojov a monitorovanie kvality výroby a v nasledujúcich troch rokoch budú podniky potrebovať:
– Operátorov výroby – Obsluhu strojov a zariadení – Kontrolórov kvality

#2 HNACIA SILA HOSPODÁRSKEHO RASTU

Pokračujúci rast a optimizmus Priemyselná výroba, ktorá tvorí 17 % celosvetového hrubého domáceho produktu, sa často uvádza ako základ sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Napriek globálnej hospodárskej nestabilite výroba naďalej rastie. V rokoch 2020 až 2021 sa celková hodnota trhu zvýšila o 21 % a dosiahla 16,4 bilióna USD. Odborníci, ktorí sú optimistickí, pokiaľ ide o vývoj tohto odvetvia, zdôrazňujú dve priority do budúcnosti: automatizáciu a udržateľnosť.

#3 INTELIGENTNÁ TOVÁREŇ

Štvrtá priemyselná revolúcia je tu. Z výsledkov vyplýva, že 84 % spoločností už zaviedlo niektoré digitálne riešenia. Najčastejšie sú to cloud computing, digitálna integrácia, analýza veľkých dát a kybernetická bezpečnosť. Mnohí riadiaci pracovníci urýchľujú digitálnu transformáciu v reakcii na nedostatok pracovnej sily: 22 % z nich tvrdí, že v nasledujúcich piatich rokoch určite zavedú nové digitálne technológie, zatiaľ čo 63 % to pravdepodobne urobí. Zvýšený dopyt sa odráža v prognózach dodávateľov technológií: očakáva sa, že trh priemyselnej automatizácie dosiahne do roku 2025 hodnotu 265 miliárd USD.

#4 NOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI

Riešenie nedostatku pracovných síl a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Len 25 % respondentov z našej vzorky sa domnieva, že automatizácia a digitalizácia povedú k zníženiu zamestnanosti. 85 % sa však zhoduje na tom, že úlohy sa zmenia. 76 % odborníkov považuje neustále vzdelávanie za kľúčové pre zabezpečenie celoživotnej zamestnateľnosti a 42 % uprednostňuje vzdelávanie existujúcich zamestnancov s využitím ich praktických skúseností a znalostí spoločnosti. Školenia v oblasti digitálnych nástrojov už plánuje 87 % opýtaných spoločností. Zatiaľ čo všetci výrobcovia súťažia o pracovníkov s podobným súborom tvrdých zručností, mäkké zručnosti, ako je flexibilita, zmysel pre detail a túžba učiť sa, sa stali takmer cennejšími.

STIAHNITE SI PRIESKUM VO FORMÁTE PDF

Po vyplnení nižšie uvedeného formulára vám pošleme prieskum na uvedenú e-mailovú adresu.

    Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov