Gi Group Slovak Republic praje všetkým svojim kolegom, zamestnancom, klientom a všetkým rodinným príslušníkom veselé a pokľudné prežitie Veľkonočných sviatkov!!!

 

Gi Group Slovakia wishes to all colleagues, employees, clients and their families a happy and peaceful Easter. Enjoy your holidays!!!